Czym jest Boża Chwała?

Z Gospel Translations Polish

(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{info|What Is God’s Glory?}}<br> '''Transkrypt''' ''Boża chwała ma wielkie znaczenie w Piśmie. Dlatego Desiring God również przywiązuje do niej wielką wagę...”)
Linia 1: Linia 1:
-
{{info|What Is God’s Glory?}}<br>
+
<p><span class="fck_mw_template">{{info|What Is God’s Glory?}}</span><br />
-
 
+
</p><p><b>Transkrypt</b>
-
'''Transkrypt'''
+
</p><p><i>Boża Chwała ma wielkie znaczenie w Piśmie. Dlatego Desiring God również przywiązuje do niej wielką wagę. Na przełomie lat, pastor John na wiele sposobów definiował i podkreślał znaczenie Bożej Chwały.</i>
-
 
+
</p><p>Powiedział na przykład, że “Windykacja Bożej Chwały jest podstawą naszego zbawienia, a radosne wywyższenie Bożej Chwały jest jego celem.” Albo inaczej: „Wszystko znajduje swój cel w Bożej Chwale.” Albo jeszcze inaczej: „Boża Chwała jest jednoczącym celem historii.” W innym miejscu powiedział: „ Boża Chwała jest źródłem i totalnością każdej trwałej radości.” I tak dalej i tak dalej.
-
''Boża chwała ma wielkie znaczenie w Piśmie. Dlatego Desiring God również przywiązuje do niej wielką wagę. Na przełomie lat, pastor John na wiele sposobów definiował i podkreślał znaczenie Bożej Chwały.''
+
</p><p>Są to mocne słowa. Ale czym dokładnie jest Boża Chwała, co przez nią rozumiemy? Na to pytanie pastor John szukał odpowiedzi w swoim nauczaniu zatytułowanym, „To Him Be Glory Forevermore” [Jego jest Chwała na wieki wieków], z 17stego grudnia 2006. Oto fragment tego co powiedział:
-
 
+
</p>
-
Powiedział na przykład, że “Windykacja Bożej Chwały jest podstawą naszego zbawienia, a radosne wywyższenie Bożej Chwały jest jego celem.” Albo inaczej: „Wszystko znajduje swój cel w Bożej Chwale.” Albo jeszcze inaczej: „Boża Chwała jest jednoczącym celem historii.” W innym miejscu powiedział: „ Boża Chwała jest źródłem i totalnością każdej trwałej radości.” I tak dalej i tak dalej.
+
<h4>Dokonać Niemożliwego</h4>
-
 
+
<p>Zdefiniowanie Bożej Chwały jest niemożliwe, mówię to, ponieważ jest ona bardziej jak słowo piękno, raczej niż piłka do koszykówki. Jeśli ktoś mówi, że nigdy nie słyszał o piłce koszykowej i nie wie co to jest, i mówi: zdefiniuj piłkę koszykową. To nie jest to takie trudne do zrobienia.  
-
Są to mocne słowa. Ale czym dokładnie jest Boża Chwała, co przez nią rozumiemy? Na to pytanie pastor John szukał odpowiedzi w swoim nauczaniu zatutułowanym , „To Him Be Glory Forevermore” [Jego jest Chwała na wieki wieków], z 17stego grudnia 2006. Oto fragment tego co powiedział:
+
</p><p>Gestykulując, możesz powiedzieć: no więc piłka do koszykówki jest okrągła, wykonana ze skóry lub gumy, o średnicy około dziewięć, dziesięć cali, można ją nadmuchać. Kiedy jest nadmuchana, jest dosyć twarda i możesz ją odbijać, możesz ją rzucić do innych, możesz biec odbijając ją. Na końcu boiska jest obręcz przez którą wrzucasz piłkę. Kiedyś był to kosz, dlatego nazywamy ją piłką koszykową. Ten ktoś miałby dosyć dobre pojęcie czym ona jest. Pewnie mógłby na nią wskazać i odróżnić od piłki nożnej.  
-
 
+
</p><p>Nie możesz tego samego zrobić ze słowem piękno. Są pewne słowa w naszym języku, którymi komunikujemy się nie dlatego, że potrafimy je opisać ale dlatego, że je widzimy. Dlatego, że możemy na nie wskazać. Jeżeli jesteśmy wstanie postrzec i wskazać na wystarczającą ilość [piękna] wtedy, zgodnie mówimy – „to jest to, to jest to, to jest to”, wtedy możemy mówić o wspólnym poczuciu piękna. Ale próba ubrania piękna w słowa jest zwykle bardzo, bardzo trudna.
-
====Dokonać Niemożliwego====
+
</p>
-
 
+
<h4>Wskazując na Chwałę</h4>
-
Zdefiniowanie Bożej Chwały jest niemożliwe, mówię to, ponieważ jest ona bardziej jak słowo piękno, raczej niż piłka do koszykówki. Jeśli ktoś mówi, że nigdy nie słyszał o piłce koszykowej i nie wie co to jest, i mówi: zdefiniuj piłkę koszykową. To nie jest to takie trudne do zrobienia.  
+
<p>Tak samo jest z chwałą. Jak więc mam do tego podejść? Musimy spróbować bo nie możemy pozostawić ludzi samym sobie w tej kwesti. Tak więc to jest mój sposób, w jaki zamierzam to zrobić. Zamierzam, w kontekście Biblii, porównać słowo chwała ze słowem święty i zadać pytanie, „Czym różni się świętość Boga od Jego chwały”. Poprzez to zestawienie i porównanie, myślę, że uda nam się trochę lepiej zrozumieć naturę tej terminologi. Tak więc w taki sposób zamierzam to zrobić.
-
 
+
</p><p>Boża świętość jest kategorią unikatową w swojej perfekcji, wielkości i wartości, kategorią do której tylko sam Bóg należy. Jego perfekcja, wielkość i wartość są tak różne i oddzielne – uczono nas, że świętość oznacza wydzielenie – On w swojej świętości wybiega ponad nasze ketegorie. Jego perfekcja jest nieskończona, Jego wielkość jest nieskończona, Jego wartość jest nieskończona.   
-
Gestykulując, możesz powiedzieć: no więc piłka do koszykówki jest okrągła, wykonana ze skóry lub gumy, o średnicy około dziewięć, dziesięć cali, można ją nadmuchać. Kiedy jest nadmuchana, jest dosyć twarda i możesz ją odbijać, możesz ją rzucić do innych, możesz biec odbijając ją. Na końcu boiska jest obręcz przez którą wrzucasz piłkę. Kiedyś był to kosz, dlatego nazywamy ją piłką koszykową. Ten ktoś miałby dosyć dobre pojęcie czym ona jest. Pewnie mógłby na nią wskazać i odróżnić od piłki nożnej.  
+
</p><p>Jego świętość definiuje Go jako Boga, i nikt inny nie jest tym czym On jest. Standard Jego perfekcji nie może być w żaden sposób podwyższony, nie może być powielony, nie może być do niczego przyrównany, określa Jego istotę, i nie jest przez nic z zewnątrz określony. Oznacza Jego nieskończoną wartość, Jego naturalnie przypisaną nieskończoną wartość.
-
 
+
</p><p>Księga Izajasza 6:3 (UBG), mówi że chór aniołów śpiewa, “Święty,święty, święty Pan Zastępów” – poczym mówią – “Cała ziemia jest pełna jego” – i tu moglibyśmy oczekiwać pełna Jego świętości. Ale Pismo nie mówi <i>świętości</i>. Mówi – <i>chwały</i>.
-
Nie możesz tego samego zrobić ze słowem piękno. Są pewne słowa w naszym języku, którymi komunikujemy się nie dlatego, że potrafimy je opisać ale dlatego, że je widzimy. Dlatego, że możemy na nie wskazać. Jeżeli jesteśmy wstanie postrzec i wskazać na wystarczającą ilość [piękna] wtedy, zgodnie mówimy – „to jest to, to jest to, to jest to”, wtedy możemy mówić o wspólnym poczuciu piękna. Ale próba ubrania piękna w słowa jest zwykle bardzo, bardzo trudna.
+
</p><p>Z natury święty, z natury święty i cała ziemia pełna jest Jego chwały – stąd moja próba definicji – Boża Chwała jest objawionym pięknem Jego świętości [czyli Jego natury]. Chwała jest upublicznieniem Jego świętości. Jest to sposób, w jaki On pokazuje świętość aby człowiek  ją postrzegł. Tak więc Boża Chwała jest manifestacją Bożej świętości.
-
 
+
</p><p>Posłuchajcie tego Słowa z Księgi Kapłańskiej 10:3 (UBG). Bóg mówi, w tych, którzy zbliżają się do mnie będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem. „Będę uświęcony”, mówi Pan. „W całym ludzie” – inaczej mówiąc – „będę uwielbiony”. Tak więc, widzieć, pojąć, rozważać Bożą świętość, i w tym sensie ją zrozumieć, jest tym samym co postrzeganie chwały i tym samym co Jego uwielbienie.
-
====Wskazując na Chwałę====
+
</p>
-
 
+
<h4>Definiowanie Niemożliwego</h4>
-
Tak samo jest z chwałą. Jak więc mam do tego podejść? Musimy spróbować bo nie możemy pozostawić ludzi samym sobie w tej kwesti. Tak więc to jest mój sposób, w jaki zamierzam to zrobić. Zamierzam, w kontekście Biblii, porównać słowo chwała ze słowem święty i zadać pytanie, „Czym różni się świętość Boga od Jego chwały”. Poprzez to zestawienie i porównanie, myślę, że uda nam się trochę lepiej zrozumieć naturę tej terminologi. Tak więc w taki sposób zamierzam to zrobić.
+
<p>Oto próba definicji. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji. Nieskończone piękno – i skupiam się na manifestacji Jego charakteru, Jego wartości i atrybutów – wszystkie Jego perfekcje i wspaniałości są piękne, kiedy je postrzegamy, i jest ich wiele. Dlatego używam słowa wielorakie.
-
 
+
</p><p>Albo jednym zdaniem. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji.
-
Boża świętość jest kategorią unikatową w swojej perfekcji, wielkości i wartości, kategorią do której tylko sam Bóg należy. Jego perfekcja, wielkość i wartość są tak różne i oddzielne – uczono nas, że świętość oznacza wydzielenie – On w swojej świętości wybiega ponad nasze ketegorie. Jego perfekcja jest nieskończona, Jego wielkość jest nieskończona, Jego wartość jest nieskończona.   
+
</p><p><i>W tym samym nauczaniu, pastor John wysunął taką konkluzję:</i>
-
 
+
</p><p>Niebiosa głoszą chwałę Boga (Psalm 19:1, UBG). Co to oznacza? Oznacza to to, że On do nas krzyczy. Krzyczy poprzez obłoki. Krzyczy poprzez błękit nieba. Krzyczy złotym horyzontem. Krzyczy poprzez galaktyki i gwiazdy. Krzyczy. Jestem wspaniały. Otwórz swoje oczy. Taki właśnie jestem, tylko jeszcze lepszy jeśli mnie znasz.
-
Jego świętość definiuje Go jako Boga, i nikt inny nie jest tym czym On jest. Standard Jego perfekcji nie może być w żaden sposób podwyższony, nie może być powielony, nie może być do niczego przyrównany, określa Jego istotę, i nie jest przez nic z zewnątrz określony. Oznacza Jego nieskończoną wartość, Jego naturalnie przypisaną nieskończoną wartość.
+
</p><p>I Słowo mówi, “Święty, święty, świety Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały!” (Księga Izajasza 6:3, UBG). Jeśli masz oczy, które widzą, widzisz, że cała ta sala jest wypełniona Bożą Chwałą. Potrzebujemy oczu. Potrzebujemy oczu, bardziej niż czegkolwiek innego. Bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa (Drugi List Pawła do Koryntian 4:4, UBG).
-
 
+
</p><p>Pytam więc, “Czy to widzisz?” „Czy to kochasz?” Do tego zostaliśmy stworzeni. Jeśli siedzisz tu dzisiaj, całkowicie niezainteresowany, jeśli nie możesz się doczekać końca spotkania, [mówię Ci] przyjdzie ten dzień, mam  nadzieję, że jest to dziś, że wystarczająco dużo skorupy odpadnie, i że powiesz „Do tego zostałem stworzony. Istnieje po to żeby to zobaczyć. Wszystko na to wskazuje. Cała chwała, która mnie ujmowała, płynie właśnie tam. To wszystko to tylko łuski i proch. On miał rację. Biblia miała rację. Jezus miał rację.”
-
Księga Izajasza 6:3 (UBG), mówi że chór aniołów śpiewa, “Święty,święty, święty Pan Zastępów” – poczym mówią – “Cała ziemia jest pełna jego” – i tu moglibyśmy oczekiwać pełna Jego świętości. Ale Pismo nie mówi ''świętości''. Mówi – ''chwały''.
+
</p><p>Mam nadzieję, że nie będzie za późno kiedy to się w Tobie stanie.
-
 
+
</p>
-
Z natury święty, z natury święty i cała ziemia pełna jest Jego chwały – stąd moja próba definicji – Boża Chwała jest objawionym pięknem Jego świętości [czyli Jego natury]. Chwała jest upublicznieniem Jego świętości. Jest to sposób, w jaki On pokazuje świętość aby człowiek  ją postrzegł. Tak więc Boża Chwała jest manifestacją Bożej świętości.
+
-
 
+
-
Posłuchajcie tego Słowa z Księgi Kapłańskiej 10:3 (UBG). Bóg mówi, w tych, którzy zbliżają się do mnie będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem. „Będę uświęcony”, mówi Pan. „W całym ludzie” – inaczej mówiąc – „będę uwielbiony”. Tak więc, widzieć, pojąć, rozważać Bożą świętość, i w tym sensie ją zrozumieć, jest tym samym co postrzeganie chwały i tym samym co Jego uwielbienie.
+
-
 
+
-
====Definiowanie Niemożliwego====
+
-
 
+
-
Oto próba definicji. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji. Nieskończone piękno – i skupiam się na manifestacji Jego charakteru, Jego wartości i atrybutów – wszystkie Jego perfekcje i wspaniałości są piękne, kiedy je postrzegamy, i jest ich wiele. Dlatego używam słowa wielorakie.
+
-
 
+
-
Albo ujmując to innym zdaniem. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji.
+
-
 
+
-
''W tym samym nauczaniu, pastor John wysunął taką konkluzję:''
+
-
 
+
-
Niebiosa głoszą chwałe Boga (Psalm 19:1, UBG). Co to oznacza? Oznacza to to, że On do nas krzyczy. Krzyczy poprzez obłoki. Krzyczy poprzez błękit nieba. Krzyczy złotym horyzontem. Krzyczy poprzez galaktyki i gwiazdy. Krzyczy. Jestem wspaniały. Otwórz swoje oczy. Taki właśnie jestem, tylko jeszcze lepszy jeśli mnie znasz.
+
-
 
+
-
I Słowo mówi, “Święty, święty, świety Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały!” (Księga Izajasza 6:3, UBG). Jeśli masz oczy, które widzą, widzisz, że cała ta sala jest wypełniona Bożą Chwałą. Potrzebujemy oczu. Potrzebujemy oczu, bardziej niż czegkolwiek innego. Bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa (Drugi List Pawła do Koryntian 4:4, UBG).
+
-
 
+
-
Pytam więc, “Czy to widzisz?” „Czy to kochasz?” Do tego zostaliśmy stworzeni. Jeśli siedzisz tu dzisiaj, całkowicie niezainteresowany, jeśli nie możesz się doczekać końca spotkania, [mówię Ci] przyjdzie ten dzień, mam  nadzieję, że jest to dziś, że wystarczająco dużo skorupy odpadnie, i że powiesz „Do tego zostałem stworzony. Istnieje po to żeby to zobaczyć. Wszystko na to wskazuje. Cała chwała, która mnie ujmowała, płynie właśnie tam. To wszystko to tylko łuski i proch. On miał rację. Biblia miała rację. Jezus miał rację.”
+
-
 
+
-
Mam nadzieję, że nie będzie za późno kiedy to się w Tobie stanie.
+

Wersja z 19:42, 15 kwi 2019

Powiązane materiały
Więcej Autor: John Piper
Indeks autorów
Więcej Temat: Uświęcenie i wzrost
Indeks tematyczny
O tym materiale
English: What Is God’s Glory?

© Desiring God

Podziel się tym
Nasza misja
Ten materiał został opublikowany przez Gospel Translations, organizację pełniącą posługę duszpasterską online, której misją jest bezpłatne udostępnianie książek i artykułów z tematyki gospel w każdym kraju i języku

Dowiedz się więcej (English).
Jak możesz pomóc
Jeżeli znasz dobrze język angielski, możesz nam pomóc jako tłumacz

Dowiedz się więcej (English).

Autor: John Piper Temat: Uświęcenie i wzrost
Część serii Ask Pastor John

Tłumacz Justyna King


Transkrypt

Boża Chwała ma wielkie znaczenie w Piśmie. Dlatego Desiring God również przywiązuje do niej wielką wagę. Na przełomie lat, pastor John na wiele sposobów definiował i podkreślał znaczenie Bożej Chwały.

Powiedział na przykład, że “Windykacja Bożej Chwały jest podstawą naszego zbawienia, a radosne wywyższenie Bożej Chwały jest jego celem.” Albo inaczej: „Wszystko znajduje swój cel w Bożej Chwale.” Albo jeszcze inaczej: „Boża Chwała jest jednoczącym celem historii.” W innym miejscu powiedział: „ Boża Chwała jest źródłem i totalnością każdej trwałej radości.” I tak dalej i tak dalej.

Są to mocne słowa. Ale czym dokładnie jest Boża Chwała, co przez nią rozumiemy? Na to pytanie pastor John szukał odpowiedzi w swoim nauczaniu zatytułowanym, „To Him Be Glory Forevermore” [Jego jest Chwała na wieki wieków], z 17stego grudnia 2006. Oto fragment tego co powiedział:

Dokonać Niemożliwego

Zdefiniowanie Bożej Chwały jest niemożliwe, mówię to, ponieważ jest ona bardziej jak słowo piękno, raczej niż piłka do koszykówki. Jeśli ktoś mówi, że nigdy nie słyszał o piłce koszykowej i nie wie co to jest, i mówi: zdefiniuj piłkę koszykową. To nie jest to takie trudne do zrobienia.

Gestykulując, możesz powiedzieć: no więc piłka do koszykówki jest okrągła, wykonana ze skóry lub gumy, o średnicy około dziewięć, dziesięć cali, można ją nadmuchać. Kiedy jest nadmuchana, jest dosyć twarda i możesz ją odbijać, możesz ją rzucić do innych, możesz biec odbijając ją. Na końcu boiska jest obręcz przez którą wrzucasz piłkę. Kiedyś był to kosz, dlatego nazywamy ją piłką koszykową. Ten ktoś miałby dosyć dobre pojęcie czym ona jest. Pewnie mógłby na nią wskazać i odróżnić od piłki nożnej.

Nie możesz tego samego zrobić ze słowem piękno. Są pewne słowa w naszym języku, którymi komunikujemy się nie dlatego, że potrafimy je opisać ale dlatego, że je widzimy. Dlatego, że możemy na nie wskazać. Jeżeli jesteśmy wstanie postrzec i wskazać na wystarczającą ilość [piękna] wtedy, zgodnie mówimy – „to jest to, to jest to, to jest to”, wtedy możemy mówić o wspólnym poczuciu piękna. Ale próba ubrania piękna w słowa jest zwykle bardzo, bardzo trudna.

Wskazując na Chwałę

Tak samo jest z chwałą. Jak więc mam do tego podejść? Musimy spróbować bo nie możemy pozostawić ludzi samym sobie w tej kwesti. Tak więc to jest mój sposób, w jaki zamierzam to zrobić. Zamierzam, w kontekście Biblii, porównać słowo chwała ze słowem święty i zadać pytanie, „Czym różni się świętość Boga od Jego chwały”. Poprzez to zestawienie i porównanie, myślę, że uda nam się trochę lepiej zrozumieć naturę tej terminologi. Tak więc w taki sposób zamierzam to zrobić.

Boża świętość jest kategorią unikatową w swojej perfekcji, wielkości i wartości, kategorią do której tylko sam Bóg należy. Jego perfekcja, wielkość i wartość są tak różne i oddzielne – uczono nas, że świętość oznacza wydzielenie – On w swojej świętości wybiega ponad nasze ketegorie. Jego perfekcja jest nieskończona, Jego wielkość jest nieskończona, Jego wartość jest nieskończona.

Jego świętość definiuje Go jako Boga, i nikt inny nie jest tym czym On jest. Standard Jego perfekcji nie może być w żaden sposób podwyższony, nie może być powielony, nie może być do niczego przyrównany, określa Jego istotę, i nie jest przez nic z zewnątrz określony. Oznacza Jego nieskończoną wartość, Jego naturalnie przypisaną nieskończoną wartość.

Księga Izajasza 6:3 (UBG), mówi że chór aniołów śpiewa, “Święty,święty, święty Pan Zastępów” – poczym mówią – “Cała ziemia jest pełna jego” – i tu moglibyśmy oczekiwać pełna Jego świętości. Ale Pismo nie mówi świętości. Mówi – chwały.

Z natury święty, z natury święty i cała ziemia pełna jest Jego chwały – stąd moja próba definicji – Boża Chwała jest objawionym pięknem Jego świętości [czyli Jego natury]. Chwała jest upublicznieniem Jego świętości. Jest to sposób, w jaki On pokazuje świętość aby człowiek ją postrzegł. Tak więc Boża Chwała jest manifestacją Bożej świętości.

Posłuchajcie tego Słowa z Księgi Kapłańskiej 10:3 (UBG). Bóg mówi, w tych, którzy zbliżają się do mnie będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem. „Będę uświęcony”, mówi Pan. „W całym ludzie” – inaczej mówiąc – „będę uwielbiony”. Tak więc, widzieć, pojąć, rozważać Bożą świętość, i w tym sensie ją zrozumieć, jest tym samym co postrzeganie chwały i tym samym co Jego uwielbienie.

Definiowanie Niemożliwego

Oto próba definicji. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji. Nieskończone piękno – i skupiam się na manifestacji Jego charakteru, Jego wartości i atrybutów – wszystkie Jego perfekcje i wspaniałości są piękne, kiedy je postrzegamy, i jest ich wiele. Dlatego używam słowa wielorakie.

Albo jednym zdaniem. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji.

W tym samym nauczaniu, pastor John wysunął taką konkluzję:

Niebiosa głoszą chwałę Boga (Psalm 19:1, UBG). Co to oznacza? Oznacza to to, że On do nas krzyczy. Krzyczy poprzez obłoki. Krzyczy poprzez błękit nieba. Krzyczy złotym horyzontem. Krzyczy poprzez galaktyki i gwiazdy. Krzyczy. Jestem wspaniały. Otwórz swoje oczy. Taki właśnie jestem, tylko jeszcze lepszy jeśli mnie znasz.

I Słowo mówi, “Święty, święty, świety Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały!” (Księga Izajasza 6:3, UBG). Jeśli masz oczy, które widzą, widzisz, że cała ta sala jest wypełniona Bożą Chwałą. Potrzebujemy oczu. Potrzebujemy oczu, bardziej niż czegkolwiek innego. Bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa (Drugi List Pawła do Koryntian 4:4, UBG).

Pytam więc, “Czy to widzisz?” „Czy to kochasz?” Do tego zostaliśmy stworzeni. Jeśli siedzisz tu dzisiaj, całkowicie niezainteresowany, jeśli nie możesz się doczekać końca spotkania, [mówię Ci] przyjdzie ten dzień, mam nadzieję, że jest to dziś, że wystarczająco dużo skorupy odpadnie, i że powiesz „Do tego zostałem stworzony. Istnieje po to żeby to zobaczyć. Wszystko na to wskazuje. Cała chwała, która mnie ujmowała, płynie właśnie tam. To wszystko to tylko łuski i proch. On miał rację. Biblia miała rację. Jezus miał rację.”

Mam nadzieję, że nie będzie za późno kiedy to się w Tobie stanie.