Czym jest Boża Chwała?

Z Gospel Translations Polish

Powiązane materiały
Więcej Autor: John Piper
Indeks autorów
Więcej Temat: Uświęcenie i wzrost
Indeks tematyczny
O tym materiale
English: What Is God’s Glory?

© Desiring God

Podziel się tym
Nasza misja
Ten materiał został opublikowany przez Gospel Translations, organizację pełniącą posługę duszpasterską online, której misją jest bezpłatne udostępnianie książek i artykułów z tematyki gospel w każdym kraju i języku

Dowiedz się więcej (English).
Jak możesz pomóc
Jeżeli znasz dobrze język angielski, możesz nam pomóc jako tłumacz

Dowiedz się więcej (English).

Autor: John Piper Temat: Uświęcenie i wzrost
Część serii Ask Pastor John

Tłumacz Justyna King


Transkrypt

Boża Chwała ma wielkie znaczenie w Piśmie Świętym. Dlatego też Desiring God również przywiązuje do niej wielką wagę. Na przestrzeni lat pastor John na wiele sposobów definiował i podkreślał znaczenie Bożej Chwały.

Powiedział na przykład, że „Poszukiwanie Bożej Chwały jest podstawą naszego zbawienia, a radosne wywyższenie Bożej Chwały jest jego celem.” Albo inaczej: „Wszystko znajduje swój cel w Bożej Chwale.” Albo jeszcze inaczej: „Boża Chwała jest jednoczącym celem historii.” W innym miejscu powiedział: „ Boża Chwała jest źródłem i rezultatem pełnej i trwałej radości.” I tak dalej i tak dalej.

Są to mocne słowa. Ale czym dokładnie jest Boża Chwała, co przez nią rozumiemy? Na to pytanie pastor John szukał odpowiedzi w swoim nauczaniu zatytułowanym, „To Him Be Glory Forevermore” [Jego jest Chwała na wieki wieków] z 17 grudnia 2006 r. Oto fragment tego, co powiedział:

Dokonać niemożliwego

Zdefiniowanie Bożej Chwały jest niemożliwe. Mówię to, ponieważ jest ona bardziej jak słowo „piękno” niż „piłka do koszykówki”. Jeśli ktoś mówi, że nigdy nie słyszał o piłce koszykowej i nie wie, co to jest, i mówi: „zdefiniuj piłkę koszykową”, to nie jest to takie trudne do zrobienia.

Gestykulując, możesz powiedzieć: cóż, piłka do koszykówki jest okrągła, wykonana ze skóry lub gumy, o średnicy około dziewięciu, dziesięciu cali, można ją napompować. Kiedy jest napompowana, jest dosyć twarda i możesz ją odbijać, możesz ją rzucić do innych, możesz biec, odbijając ją. Na końcu boiska jest obręcz, przez którą wrzucasz piłkę. Kiedyś był to kosz, dlatego nazywamy ją piłką koszykową. Ten ktoś miałby dosyć dobre pojęcie, czym ona jest. Pewnie mógłby na nią wskazać i odróżnić od piłki nożnej.

Nie możesz tego samego zrobić ze słowem „piękno”. Są pewne słowa w naszym języku, którymi komunikujemy się nie dlatego, że potrafimy je opisać ale dlatego, że je widzimy. Dlatego, że możemy na nie wskazać. Jeżeli jesteśmy w stanie postrzec i wskazać na wystarczającą ilość [piękna], wtedy zgodnie mówimy – „to jest to, to jest to, to jest to”, wtedy możemy mówić o wspólnym poczuciu piękna. Ale próba ubrania piękna w słowa jest zwykle bardzo, bardzo trudna.

Wskazując na Chwałę

Tak samo jest ze słowem „chwała”. Jak więc mam do tego podejść? Musimy spróbować, bo nie możemy pozostawić ludzi samym sobie w tej kwestii. A zatem to jest mój sposób, w jaki zamierzam to zrobić. Zamierzam, w kontekście Biblii, porównać słowo „chwała” ze słowem „święty” i zadać pytanie: „czym różni się świętość Boga od Jego chwały?”. Poprzez to zestawienie i porównanie, myślę, że uda nam się trochę lepiej zrozumieć naturę tej terminologii. Zamierzam spróbować to zrobić w taki właśnie sposób.

Boża świętość jest kategorią unikatową w swojej perfekcji, wielkości i wartości, kategorią do której należy tylko sam Bóg. Jego perfekcja, wielkość i wartość są tak różne i odrębne – uczono nas, że świętość oznacza odrębność – On w swojej świętości wybiega ponad nasze kategorie. Jego perfekcja jest nieskończona, Jego wielkość jest nieskończona, Jego wartość jest nieskończona.

Jego świętość definiuje Go jako Boga, i nikt inny nie jest tym, czym On jest. Standard Jego perfekcji nie może być w żaden sposób podwyższony, nie może być powielony, nie może być do niczego przyrównany, określa Jego istotę, i nie jest określony przez nic z zewnątrz. Oznacza Jego nieskończoną wartość, Jego naturalnie przypisaną nieskończoną wartość.

Księga Izajasza 6:3 (UBG), mówi że chór aniołów śpiewa, “Święty,święty, święty Pan Zastępów” – poczym mówią – “Cała ziemia jest pełna jego” – i tu moglibyśmy oczekiwać pełna Jego świętości. Ale Pismo nie mówi świętości. Mówi – chwały.

Z natury święty, z natury święty i cała ziemia pełna jest Jego chwały – stąd moja próba definicji – Boża Chwała jest objawionym pięknem Jego świętości. Chwała jest upublicznieniem Jego świętości. Jest to sposób, w jaki On pokazuje świętość, aby ludzie ją zrozumieli. Boża Chwała jest zatem manifestacją Bożej świętości.

Posłuchajcie tego Słowa z Księgi Kapłańskiej 10:3 (UBG). Bóg mówi: w tych, którzy zbliżają się do mnie, będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem. „Będę uświęcony”, mówi Pan. „W całym ludzie” – inaczej mówiąc – „będę uwielbiony”. Widzieć, pojąć, rozważać Bożą świętość, i w tym sensie ją zrozumieć, jest tym samym co postrzeganie chwały i tym samym co Jego uwielbienie.

Definiowanie niemożliwego

Oto próba definicji. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji. Nieskończone piękno – i skupiam się na manifestacji Jego charakteru, Jego wartości i atrybutów – wszystkie Jego perfekcje i wspaniałości są piękne, kiedy je dostrzegamy, i jest ich wiele. Dlatego używam słowa wielorakie.

Albo jednym zdaniem. Boża Chwała jest nieskończonym pięknem i wspaniałością Jego wielorakich perfekcji.

W tym samym nauczaniu, pastor John wysunął taką konkluzję:

Niebiosa głoszą chwałę Boga (Psalm 19:1, UBG). Co to oznacza? Oznacza to to, że On do nas krzyczy. Krzyczy poprzez obłoki. Krzyczy poprzez błękit nieba. Krzyczy złotym horyzontem. Krzyczy poprzez galaktyki i gwiazdy. Krzyczy. Jestem wspaniały. Otwórz swoje oczy. Taki właśnie jestem, tylko jeszcze lepszy, jeśli mnie znasz.

Biblia mówi, “Święty, święty, święty Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały!” (Księga Izajasza 6:3, UBG). Jeśli masz oczy, które widzą, widzisz, że cała ta sala jest wypełniona Bożą Chwałą. Potrzebujemy oczu. Potrzebujemy oczu, bardziej niż czegokolwiek innego. Bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa (Drugi List Pawła do Koryntian 4:4, UBG).

Pytam więc: czy to widzisz?, czy to kochasz? Do tego zostaliśmy stworzeni. Jeśli siedzisz tu dzisiaj, całkowicie niezainteresowany, jeśli nie możesz się doczekać końca spotkania, [mówię Ci] przyjdzie ten dzień, mam nadzieję, że jest to dziś, że wystarczająco dużo skorupy odpadnie, i że powiesz: „Do tego zostałem stworzony. Istnieję po to, żeby to zobaczyć. Wszystko na to wskazuje. Cała chwała, która mnie ujmowała, płynie właśnie tam. To wszystko to tylko plewy i proch. On miał rację. Biblia miała rację. Jezus miał rację.”

Mam nadzieję, że nie będzie za późno, kiedy to się w Tobie stanie.