Dziesięć skutków zmartwychwstania

Z Gospel Translations Polish

Wersja Pcain (dyskusja | wkład) z dnia 20:03, 17 lut 2015
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Powiązane materiały
Więcej Autor: John Piper
Indeks autorów
Więcej Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa
Indeks tematyczny
O tym materiale
English: 10 Results of the Resurrection

© Desiring God

Podziel się tym
Nasza misja
Ten materiał został opublikowany przez Gospel Translations, organizację pełniącą posługę duszpasterską online, której misją jest bezpłatne udostępnianie książek i artykułów z tematyki gospel w każdym kraju i języku

Dowiedz się więcej (English).
Jak możesz pomóc
Jeżeli znasz dobrze język angielski, możesz nam pomóc jako tłumacz

Dowiedz się więcej (English).

Autor: John Piper Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa

Tłumacz Karol Kawczyński

Review Możesz nam pomóc edytując to tłumaczenie, aby było ono jeszcze lepsze Dowiedz się więcej (English).  1. Zbawiciel, nad którym śmierć nie ma już władzy. „[…] wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.” List do Rzymian 6, 9
  2. Nawrócenie. „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie […].” Dzieje Apostolskie 5, 31
  3. Nowe narodzenie. „On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei.” 1 List św. Piotra 1, 3
  4. Przebaczenie grzechów. „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.” 1 List do Koryntian 15, 17
  5. Duch Święty. „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie.” Dzieje Apostolskie 2, 32-34
  6. Brak potępienia dla wybranych. „Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?” List do Rzymian 8, 34
  7. Osobista relacja z Panem i Jego opieka. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Ewangelia wg św. Mateusza 28, 20
  8. Dowód nadchodzącego sądu. „[…] [Bóg] wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.” Dzieje Apostolskie 17, 31
  9. Wybawienie od nadchodzącego gniewu Bożego. „[…] i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.” 1 List do Tesaloniczan 1, 10; List do Rzymian 5, 10
  10. Nasze własne zmartwychwstanie. „ […] przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.” 2 List do Koryntian 4, 14; List do Rzymian 6, 4; 8, 11; 1 List do Koryntian 6, 14; 15, 20