Historia edycji „Krew Baranka”

Z Gospel Translations Polish

Wybór porównania: zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież.) (poprz.) 16:57, 13 wrz 2011 Pcain (dyskusja | wkład) (11027 bajtów) (Utworzył nową stronę „{{info|The Blood of the Lamb}}<br> „Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów" - czytamy w Liście do Hebrajczyków” (9,22). List ten w większości ukazuje...”)