Chrześcijańska odwaga

Z Gospel Translations Polish

Powiązane materiały
Więcej Autor: John Piper
Indeks autorów
Więcej Temat: Zuchwałość
Indeks tematyczny
O tym materiale
English: Christian Courage

© Desiring God

Podziel się tym
Nasza misja
Ten materiał został opublikowany przez Gospel Translations, organizację pełniącą posługę duszpasterską online, której misją jest bezpłatne udostępnianie książek i artykułów z tematyki gospel w każdym kraju i języku

Dowiedz się więcej (English).
Jak możesz pomóc
Jeżeli znasz dobrze język angielski, możesz nam pomóc jako tłumacz

Dowiedz się więcej (English).

Autor: John Piper Temat: Zuchwałość
Część serii Taste & See

Tłumacz Aleksandra Kryger

Review Możesz nam pomóc edytując to tłumaczenie, aby było ono jeszcze lepsze Dowiedz się więcej (English).Chrześcijańska odwaga jest chęcią do mówienia i czynienia odpowiednich rzeczy bez względu na ziemski koszt, ponieważ Bóg obiecuje pomoc i ocalenie z powodu Chrystusa. Uczynek wymaga odwagi, jeśli jest prawdopodobne, że będzie bolesny. Ból może być fizyczny, tak jak podczas wojny czy operacji ratunkowych. Może też być psychiczny, tak jak w czasie konfrontacji i sporów.

Odwaga jest nieodzowna dla szerzenia i zachowania nauki Chrystusa. Jezus obiecywał, że szerzenie Ewangelii napotka opór: “Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia” (Mt, 24:9). A św. Paweł ostrzegł, że nawet w kościele wierność naukom będzie zwalczana: “Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dz 20:29-30; patrz także: 2 Tm, 4:3-4).

Stąd też prawdziwa ewangelizacja i nauczanie wymagać będzie odwagi. Ucieczka od oporu w ewangelizcji lub nauczaniu uwłacza Chrystusowi. Istnieje rodzaj tchórzostwa, który wyznaje tylko te prawdy, które są bezpieczne do powiedzenia. Martin Luther ujął to w ten sposób:

“Jeśli wyznaję najgłośniej i najjaskrawiej każdy fragment prawdy o Bogu z wyjątkiem dokładnie tego drobnego punktu, który w danej chwili jest atakowany przez świat i diabła, nie wyznaję Chrystusa, jakkowiek śmiało byłbym go poza tym wyznawał. Kiedy bitwa wrze, sprawdza się lojalność żołnierza i jego stałość na całym polu bitwy, a zwykłą ucieczką i hańbą jest, gdy się w tym miejscu zawaha.” (Cytat z Parker. T. Williamson, Standing Firm: Reclaiming Christian Faith in Times of Controversy [Springfield, PA: PLC Publications, 1996], str.5.)

Skąd więc mamy wziąć tę odwagę? Rozważ następujące wskazówki:

Z BYCIA WYBACZONYM I BYCIA SPRAWIEDLIWYM –  „Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew” (Prz, 28:1). “Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mt, 9:2).

Z WIARY W BOGA I NADZIEI W NIM –  „Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu” (Ps, 31:25, patrz też: 2 Kor, 3:12).

Z BYCIA PRZEPEŁNIONYM DUCHEM – „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże” (Dz, 4:31).

Z BOŻEJ OBIETNICY BYCIA Z TOBĄ – „Czyż Ci nie rozkazałem: bądź mężny i mocny?. Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Joz, 1:9)

Z WIEDZY, ŻE ON PO TWOJEJ STRONIE JEST SILNIEJSZY NIŻ PRZECIWNIK – ""Bądźcie mężni i mocni (…), z nami bowiem jest Ktoś większy niż z nim. 8 Z nim jest ramię cielesne, a z nami Pan, nasz Bóg, aby nas wspierać i aby toczyć nasze boje” (2 Krn, 32:7-8).

Z PEWNOŚCI, ŻE BÓG JEST NIEOGRANICZONY W WALCE – “Odwagi! Okażmy męstwo [w walce] za nasz naród i za miasta Boga naszego! A niech Pan uczyni to, co uzna za słuszne!” (2 Sm, 10:12).

POPRZEZ MODLITWĘ – „Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy“ (Ps 138:3, patrz też: Ef, 6:19-20).

Z PRZYKŁADU INNYCH – „I tak więcej braci, ośmielonych w Panu moimi kajdanami, odważą się bardziej bez lęku głosić słowo Boże" (Flp, 1:14).

Pragnący stać niezachwianie wraz z Wami,

Pastor John