10 powodów dla których dziękuję za Biblię natchnioną przez Boga

Z Gospel Translations Polish

Powiązane materiały
Więcej Autor: John Piper
Indeks autorów
Więcej Temat: Biblii
Indeks tematyczny
O tym materiale
English: 10 Reasons Why I Am Thankful for the God-Breathed Bible

© Desiring God

Podziel się tym
Nasza misja
Ten materiał został opublikowany przez Gospel Translations, organizację pełniącą posługę duszpasterską online, której misją jest bezpłatne udostępnianie książek i artykułów z tematyki gospel w każdym kraju i języku

Dowiedz się więcej (English).
Jak możesz pomóc
Jeżeli znasz dobrze język angielski, możesz nam pomóc jako tłumacz

Dowiedz się więcej (English).

Autor: John Piper Temat: Biblii
Część serii Taste & See

Tłumacz Przemek Kalemba

Review Możesz nam pomóc edytując to tłumaczenie, aby było ono jeszcze lepsze Dowiedz się więcej (English).


1. Biblia ożywia wiarę, źródło wszelkiego posłuszeństwa.

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (List do Rzymian 10:17)

2. Biblia uwalnia od grzechu.

I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (Ewangelia wg św. Jana 8:32)

3. Biblia uwalnia od Szatana.

A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy, i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. (2 List do Tymoteusza 2:24-26)

4. Biblia uświęca.

Uświęć ich w prawdzie; Słowo Twoje jest prawdą. (Ewangelia wg św. Jana 17:17)

5. Biblia uwalnia od zepsucia i wyzwala pobożność.

Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie. (2 List św. Piotra 1:3-4)

6. Biblia służy miłości.

A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. (List do Filipian 1:9)

Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. (1 List do Tymoteusza 1:5)

7. Biblia zbawia.

Uważaj na siebie i na naukę; trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. (1 List do Tymoteusza 4:16)

Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. (Dzieje Apostolskie 20:26-27)

Zginą, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (2 List do Tesaloniczan 2:10)

8. Biblia daje radość.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (Ewangelia wg św. Jana 15:11)

9. Biblia objawia nam Boga.

I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Szilo, albowiem ukazywał się Samuelowi w Szilo. (1 Księga Samuela 3:21)

10. Dlatego właśnie, Biblia jest fundamentem mojego szczęśliwego domu i życia i posługi i nadziei na wieczność z Bogiem.