Boża Łaska jest nie z tej Ziemi

Z Gospel Translations Polish

Powiązane materiały
Więcej Autor: Phillip Holmes
Indeks autorów
Więcej Temat: Łaska Boga
Indeks tematyczny
O tym materiale
English: God’s Grace Is Mind-Blowing

© Desiring God

Podziel się tym
Nasza misja
Ten materiał został opublikowany przez Gospel Translations, organizację pełniącą posługę duszpasterską online, której misją jest bezpłatne udostępnianie książek i artykułów z tematyki gospel w każdym kraju i języku

Dowiedz się więcej (English).
Jak możesz pomóc
Jeżeli znasz dobrze język angielski, możesz nam pomóc jako tłumacz

Dowiedz się więcej (English).

Autor: Phillip Holmes Temat: Łaska Boga

Tłumacz Justyna King

Review Możesz nam pomóc edytując to tłumaczenie, aby było ono jeszcze lepsze Dowiedz się więcej (English).Wiemy, że Pismo ukazuje nam Boga, który jest łaskawy. Wielu z nas ma jednak trudność z przyjęciem tej prawdy. Inni zastanawiają się w jaki sposób ta łaska się wyraża. Jeśli poważnie traktujemy bożą sprawiedliwość i ohydę naszego grzechu, możliwe, że zaczniemy pytać Boga, „Czy nadal mnie kochasz?” albo „Dlaczego jesteś dla mnie taki cierpliwy?” albo „Dlaczego mnie nie zabiłeś za to co zrobiłam?”

W miarę jak wzrasta nasza nienawiść do grzechu oraz jego świadomość, rozpaczliwie potrzebujemy biblijnego zrozumienia łaski. Potrzebujemy aby Słowo namalowało nam jasny obraz tego kim Bóg jest i w jaki sposób my, którzy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy przez niego kochani. Potrzebujemy zobaczyć w Słowie osobę Boga, który jest tak łaskawy, że powali nas to całkowicie z nóg – i doprowadzi do łez i skruchy.

Spis treści

Nasza Opinia o Bogu

W Księdze Micheasza 6:6-7, Izraelici mieli wypaczoną opinię o tym jaki Bóg jest. W wersetach od jeden do pięć, Pan z łagodnością napomina, pytając, „Ludu mój! Cóż ci uczyniłem?” Przypomina im jak wybawił ich ręki Egipcjan oraz wspomina inne czyny, których dokonał w ich imieniu.

Odpowiedź w wersetach 6-7 wprawia w osłupienie ale jest boleśnie znajoma:

Z czym mamy wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu najwyższemu? Czy mamy wystąpić przed nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? (tł. warszawskie)

Zamiast odpowiedzieć z wdzięcznością, zdemaskowali się. Czy było to ich zamiarem czy nie, namalowali obraz Boga, który przedstawia go jako wymagającego, okrutnego i niemożliwego do zadowolenia. Ton tej wypowiedzi nie jest jasny. Moglibyśmy założyć, że osoba przemawiająca szczerze stara się przeprosić za grzech albo możemy założyć, że jest pełna oburzenia. Dyspozycja mówcy nie ma znaczenia. Co ma znaczenia to to, że ich wizerunek Boga nie zbiega się z rzeczywistością i mi ich wizerunek Boga jest również zbyt dobrze znany.

Za czasów studiów, razem z moim drogim przyjacielem, wyznawaliśmy grzechy i modliliśmy się. W czasie naszej modlitwy, zdaliśmy sobie sprawę, że oboje mamy bardzo podobny obraz Boga. Oboje widzieliśmy go, jako rozeźlonego ojca, siedzącego na tronie, zbulwersowanego i wstrząśniętego naszym ponownym grzechem. Bóg, którego widzieliśmy był niecierpliwy, gniewny i całkowicie nami zawiedziony. Byliśmy przekonani, że nasz niebiański Ojciec żył w ciągłej frustracji z powodu swoich nieposłusznych dzieci. Tak więc kiedy ostatnio przeczytałem w Księdze Micheasza 6:6-7, mogłem się całkowicie utożsamić z Izraelitami.

Boża Łaska Nie Jest Taka Sama Jak Ludzka Łaska

Po części nasze postrzeganie bożej łaski wypływa z doświadczania siebie nawzajem. Czy jest to rodzic, krewny, czy nasz ogólny pogląd na ludzkość, nasze doświadczenie z grzesznymi ludźmi ma wpływ na nasz wizerunek świętego i sprawiedliwego Boga. Jesteśmy niezaznajomieni z łaską, miłosierdziem i prawdą, która nie jest skazana grzechem. Po ludzku mówiąc, mimo, że doświadczyliśmy łaski, nigdy nie spotkaliśmy idealnego jej uosobienia.

Rozważając naszą zdolność kochania i okazywania łaski, dwie rzeczy przychodzą na myśl jeśli chodzi o naszą wrodzoną motywacje do wybaczania:

Jestem przekonany, że istnieją inne ludzkie motywy okazywania łaski, jednak z tych dwóch możemy odkryć dwa czynniki, które odgrywają ogromną rolę jeśli chodzi o zdolność przebaczania – nasz własny grzech oraz ignorancja.

Niesamowita Łaska

Kiedy zacząłem to przetrawiać, byłem całkowicie rozbrojony. Bóg nie jest motywowany ani własną grzesznością ani nie jest uzdolniony do okazania łaski swoją ignorancją. On jest świętym i sprawiedliwym Bogiem, całkowicie pozbawionym grzechu i pełnym dobroci i miłości. Nigdy nie popełnił błędu i może uczynić wszystko za wyjątkiem poniesienia porażki. Jest sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach. Jeśli byłby lekarzem, nigdy nie straciłby pacjenta. Jeśli byłby prawnikiem, nigdy nie przegrałby sprawy. Nie ma takiego moralnego kompasu, który zmierzyłby jak prawy i nienaganny jest Bóg.

Pomimo tego, kiedy my, Jego grzeszne, zbuntowane, marnotrawne dzieci, plujemy mu w twarz, pławimy się we własnym grzechu, zasmucamy Jego Ducha, On wzywa nas do nawrócenia z otwartymi i kochającymi ramionami mówiąc, „Chodź do domu, dziecko.”

Bóg nie jest nieświadomy wszystkich sposobów, na które przeciw niemu zgrzeszyliśmy. On wie o wszystkim i ma pojemność aby to wchłaniać. Jego wiedza o tym kim tak naprawdę jesteśmy nigdy nie powstrzyma Jego miłości dla nas. On ma nawet świadomość zła kryjącego się za naszymi dobrymi uczynkami. Stopień intymności do jakiego Pan nas zna jest nadprzyrodzony a mimo to On jest w stanie nas przyjąć. Boża łaska jest nie z tej ziemi. Za każdym razem kiedy, ta rzeczywistość mnie uderza, nie mogę powstrzymać łez ponieważ wiem, że służę Bogu, którego miłość i łaska jest dla mnie zagadką.

Poznanie Bożej Łaski przez Pismo

Całe Pismo Święte głosi wieść o tej łasce. Nasz Bóg jest „miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (Księga Wyjścia 34:6-7, tł. warszawskie). Ta łaska jest unikatowa dla wiary chrześcijańskiej. Żadna inna religia nie podkreśla łaski boskiej w taki sposób w jaki robi to Biblia.

Dlatego też czytanie Słowa oraz obcowanie z Bogiem jest niezbędne dla osiągnięcia pełni chrześcijaństwa. Im mniej czytamy Słowo tym bardziej wypaczony staje się nasz obraz Boga. Jeśli chcesz aby boża łaska na nowo powaliła cię z nóg, czytaj swoją Biblię.